Γ.ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ – Μ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΟΕ

Στέλιου Κωτιάδη 52, Ρόδος

Τηλ. 22410 27630

info@comtech.com.gr | Facebook